Åpenhetsloven: Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Sem & Johnsen tilstreber at all virksomhet, både hos oss og våre leverandører og samarbeidspartnere, skal være i tråd med de grunnleggende menneskerettighetene og legge til rette for anstendige arbeidsforhold.

Om åpenhetsloven

Ansvaret for at menneskerettighetene blir overhold i utgangspunktet ligger på hvert enkelt land, på nasjonalt nivå. De fleste land pålegger videre bedrifter og samfunnsaktører et eget og selvstendig ansvar for forebygging, rapportering og tiltak knyttet til dette.

I Norge virker flere slike lover, herunder åpenhetsloven. Den pålegger oss som selskap å sikre at vi og våre samarbeidspartnere legger til rette for at menneskerettighetene blir ivaretatt og at det legges til rette for anstendige arbeidsforhold. Videre er det et selvstendig mål å sikre åpenhet og tilgang til informasjon overfor allmenheten, knyttet til hvordan vi som selskap håndterer avvik og negativ informasjon.

Organisering

Sem & Johnsen er et eiendomsmeglerhus lokalisert i Vika i Oslo. Vi har ca. 70 ansatte, og arbeider primært med omsetning av nye og brukte boliger i Stor-Oslo og omegn.

Samtlige ansatte sitter "under samme tak", men er tilnyttet 4 forskjellige juridiske enheter:

  • Sem & Johnsen Boliger AS (primært omsetning av brukte boliger)
  • Sem & Johnsen Nye Boliger AS (primært omsetning av nye boliger)
  • Sem & Johnsen Utleie og Forvaltning AS (utleie og forvaltning av utleieboliger/-forhold)
  • Sem & Johnsen Oppgjør & Administrasjon AS (interne og eksterne oppgjør gjennom oppgjør.no samt administrasjon, fag- og meglerstøtte)

Konsernet har felles administrasjon og ledelse. Ledergruppen består av 6 personer som under adm. dir. har samlet ansvar for drift og utvikling av selskapet.

Arbeid etter åpenhetsloven

Arbeidet med å sikre at menneskerettighetene blir fulgt og at det legges til rette for anstendige arbeidsforhold, er knyttet til flere forskjellige roller vi som selskap innehar. Primært gjelder dette leveranse av kjernetjeneste som leverandør av eiendomsmeglertjenester og dermed rollen som arbeidsgiver, men også som innkjøper og formidler av varer og tjenester og generelt som samfunnsaktør.

Vår administrasjon arbeider løpende med å sikre at vi og våre samarbeidspartnere respekterer menneskerettighetene og sikrer anstendige arbeidsforhold. Arbeidet, med status, avvik og eventuelle tiltak blir rapporterer årlig til styret. Ansvarlig for arbeidet er administrerende direktør, som også er kontaktperson for henvendelser om temaet. Spørsmål kan rettes gjennom skjemaet under, eller via epost til post@sem-johnsen.no merket med "åpenhetsloven".

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med Åpenhetsloven?

Kontakt oss gjerne!

Ved innsending bekrefter du lagring av persondata

Les våre Retningslinjer for personvern