Personvern

Ditt personvern er viktig for Sem & Johnsen og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Sem & Johnsen systemet skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernpolicy for Sem & Johnsen

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.


Sem & Johnsen bruker cookies/informasjonskapsler for å analysere trafikk på våre nettsider, gi tilgang til produkter fra sosiale medier og personlige annonser. Dette gjør vi for å gi deg skreddersydd informasjon og markedsføring av relevante annonser der du er. Du fikk valget om å akseptere dette når du første gang gikk inn på våre sider, og du kan når som helst endre ditt valg senere.

Illustrasjon av Oslo, operaen og Barcode

Hvem er behandlingsansvarlig?

Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med og hjelpemidlene for behandlingen av personopplysninger. En databehandler er en som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.


Sem & Johnsen sitt morselskap, VSJN AS, er ansvarlig for behandling av opplysninger som kan knyttes til deg som privatperson uavhengig hvilket selskap i Sem & Johnsen-systemet du har hatt kontakt med.

Formål

Sem & Johnsen behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

- Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge boligen deres
- Behandling av personopplysninger for å markedsføre boliger
- Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester
- Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak
- For å kunne forbedre nettsidens funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold, samler og analyserer vi data om din og andres brukers nettadferd.

Rettslig grunnlag

Eiendomsmeglerbransjen er underlagt lov og forskrift om eiendomsmegling. Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en sikker, ordnet og effektiv måte, samt å legge til rette for at partene i handelen mottar uhildet bistand.


Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31, § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å følge opp på kontaktforespørsler, nyhetsbrevregistreringer, interesseregistrering mv. (personopplysningsloven § 8 a) og personverndirektivet artikkel 7 b)) og for å oppfylle formålet bak nettsiden (personopplysningsloven § 8 f) og personverndirektivet artikkel 7 f). Etter innføring av ny personopplysningslov og EUs General Data Protection Regulation (GDPR), finnes grunnlaget i GDPR artikkel 6 nr. 1.


Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, melde sin interesse for et prosjekt eller en bolig osv. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert, og du har rett til å trekke dette samtykket tilbake.

Hvilke personopplysninger behandles?

Vi samler inn informasjon som du selv velger å dele med oss gjennom å fylle ut og sende inn for eksempel kontaktskjema, påmelding til nyhetsbrev eller hvis du registrerer deg som interessent for en bolig eller et prosjekt.

Denne informasjonen kan inkludere ditt navn, adresse, postnummer, poststed, e-postadresse, telefonnummer, kommentarer, samtykker, boligen(e) du er interessert i osv.


Vi kan også samle inn teknisk informasjon slik som tidspunkter for besøk på nettsiden, IP-adresse, nettleser, operativsystem, enhet, avsendernettsted, navigasjon og interaksjon på nettsiden, gjennom førsteparts- og tredjeparts cookies. Disse dataene er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

Hvor hentes opplysningene fra?

Når du besøker nettsiden vår, registrerer vi informasjon om deg i en såkalt cookie eller informasjonskapsel, og i noen tilfeller IP-adressen din. Cookies er små tekstfiler som nettleseren din lagrer på din datamaskin. Filene kan kun leses av nettsiden og deg som bruker. I tillegg innhenter og lagrer vi opplysninger fra eventuelle bestillings- og kontaktskjemaer du fyller ut.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Når du besøker nettsiden vår vil du få mulighet til å godkjenne eller avvise bruken av informasjonskapsler.


Dersom du velger ikke å akseptere bruken av cookies, kan det føre til at nettsiden ikke fungerer optimalt.


Du kan lese mer om cookies og fremgangsmåte for å deaktivere dette i ulike nettlesere på her og her.


Dersom du ønsker å bli kontaktet av en av våre eiendomsmeglere i forbindelse med salg eller kjøp av bolig, må du i våre skjemaer registrere kontaktopplysninger, som navn, telefon, e-post og postnummer.

Utleveres opplysningene til en tredjepart?

For å kunne gi deg bedre brukeropplevelse på nettsiden vår, samt relevant markedsføring i andre kanaler som Facebook og Google, benytter vi informasjonskapsler utstedt av tredjepart.


Vi benytter ulike underleverandører til blant annet å hoste nettsider, databaser, mailutsendelse, analysere nettsidetrafikken, sikre god stabilitet og teknisk ytelse på siden samt vise deg og våre andre besøkende mest mulig relevant innhold både på nettsiden og i annonseringen vår. Dette innebærer bruk av cookies og/eller informasjonsutveksling med disse i den utstrekning det er nødvendig for å levere tjenestene.


Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Google

Vi bruker Google sine tjenester (blant annet Google Analytics, Google AdWords og Google Display Network) for nettstedsanalyse og for å levere målrettet annonsering, annonseinnsikt og konverteringsmåling, publikumsgenerering og remarketing.


Hvis du samtykker til dette måles blant annet teknisk informasjon, analytiske data, annonseinnstillinger, besøkshistorikk til nettsiden og annonser du har klikket på o.l. Evt. IP-adresser vil bli anonymisert så tidlig som mulig i prosessen.


Dette gjør at vi kan slå sammen analysedata med markedsføringsdata. Google kan koble dette opp mot evt. andre data de sitter på, og bruke dette til å tilpasse og optimalisere hvilke annonser du ser på Google og i Googles annonsenettverk. Ditt navn, annen personlig identifiserbar informasjon eller sensitive interesser blir ikke koblet uten ditt samtykke.


Informasjonen som samles inn av Google kan lagres på Googles servere, blant annet i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern som finnes på denne linken.


Du kan lese mer og kontrollere hvordan Google registrerer atferdsmønsteret ditt her. Du kan lese mer og kontrollere Googles bruk av annonsecookies på denne linken. Google har også laget et verktøy for de fleste nettlesere for å skru av Analytics-funksjonalitet som du finner her.

Google Tag Manager

Vi bruker Google Tag Manager for enkel administrering av script som vi benytter på nettsiden, primært Facebook Pixel og Google Analytics.

Facebook

Vi bruker Facebook sine tjenester (blant annet Pixel, Analytics, Remarketing og Custom Audience) for nettstedsanalyse og for å levere målrettet annonsering på og utenfor Facebook, annonseinnsikt og konverteringsmåling, publikumsgenerering og remarketing, basert på de innsamlede data som beskrevet tidligere. Informasjonen kan lastes opp til Facebook i forbindelse med publikumsgenerering til relevante markedsføringskampanjer fra oss, og dette skjer da i tråd med Facebooks funksjonalitet og rutiner for sikker og fortrolig opplasting, behandling, generalisering og sletting. Hvis du samtykker til dette blir et script fra Facebook aktivert og cookies blir lagret i nettleseren din for å måle blant annet teknisk informasjon, analytiske data, annonseinnstillinger, besøkshistorikk til Nettsiden og annonser du har klikket på o.l.


Informasjonen som samles inn av Facebook kan lagres på Facebooks servere, blant annet i USA.


Du kan lese mer og kontrollere sporings- og annonseinnstillingene dine på Facebook her og her. Du kan lese mer om Facebooks Custom Audiences på denne linken.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Opplysningene lagres i ulik grad hos oss og hos oppdragsgivere der disse har egne systemer og rutiner for lagring av slike data, samt i begrenset grad hos underleverandører vi benytter for å levere våre tjenester.


Avhengig av dataenes natur slettes de enten (tilnærmet) umiddelbart eller kort tid etter at dataene har blitt behandlet, ved forespørsel om sletting eller så fort det ikke lenger er nødvendig å oppbevare dem for å oppnå formålet med behandlingen/våre tjenester eller for å overholde gjeldende lovverk, pågående juridiske prosesser e.l.


Aggregerte og anonymiserte data kan lagres på ubestemt tid.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilke lands lovverk gjelder?

Du har rett på grunnleggende informasjon om behandlingen av personopplysninger i en virksomhet når det samles inn personopplysninger om deg, etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd (GDPR artikkel 13 og 14).


Du har rett til innsyn, retting og sletting av mangelfulle eller uriktige personopplysninger, så fremt dette ikke kommer i kommer i konflikt med norsk lov om eiendomsmegling.


Personopplysningsloven stiller krav til internkontroll i form av etablering og vedlikehold av planlagte og systematiske tiltak for å oppfylle kravene i eller i medhold av personopplysningsloven, herunder sikre personopplysningenes kvalitet. Dette kan oppsummeres som:

- Rutiner for oppfyllelse av virksomhetens plikter og de registrertes rettigheter
- Rutiner og tekniske tiltak for informasjonssikkerhet

Om cookies

Dette er en standard teknologi de fleste nettsteder benytter i dag. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne. Ved å sette en cookie kan vi lagre informasjon om hvordan du navigerer på nettsiden, og gi oss nyttig statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre. Nettsiden benytter også informasjonskapsler for å skape og levere relevante og tilpassede markedsføringskampanjer i diverse annonsenettverk som f.eks. Google og Facebook.


De fleste nettlesere (som Google Crome, Firefox, Internet Explorer, Safari og Opera) er innstilt på akseptere cookies automatisk, men kan selv velge å endre innstillingen slik at cookies ikke blir akseptert. Hvis du velger ikke å godta bruk av cookies, kan det føre til at nettsider ikke vil fungere optimalt.


Informasjon vi samler inn kan ikke identifisere deg som bruker, og vil heller ikke bli delt med tredjepart.

Oversikt over cookies

Grunnleggende cookies:

_pp (Beskjed om personvern vist. Lagres i 12 måneder.)
_dc (Cookies-innstillinger. Lagres i 12 måneder.)


Cookies for analyse og annonsering (Google Analytics):

_ga (Skille besøkende. Lagres i 2 år.)
_gid (Skille besøkende. Lagres i 24 timer.)
_gat_UA-90219418-10 (Begrense antall forespørsler. Lagres i 1 minutt.)