Oppgjør

Sem & Johnsen Oppgjør gjennomfører alle av våre eiendomsoppgjør samt oppgjør for privatpersoner gjennom tjenesten www.oppgjør.no.


+47 22 83 22 00
oppgjor@sem-johnsen.no

Illustrasjon av par som går tur med hund

Hva er oppgjør.no?

Oppgjør.no er en tjeneste for deg som har solgt boligen din og som ser etter en enkel og trygg måte å ordne oppgjøret på.


Tjenesten leveres av Sem & Johnsen som har lang fartstid og bred erfaring med salg og oppgjør av boligtransaksjoner, og gjennomfører i dag totalt ca. 3 000 transaksjoner årlig.


Et boligoppgjør kan være rett frem, men også komplisert. Det er ikke bare en avtalt kjøpesum som skal gjøres opp. En bolig har som regel flere heftelser (lån og andre heftelser) som skal hensyntas i det eiendommen overdras til ny eier.


Det viktigste prinsippet i en bolighandel er ytelse mot ytelse. Vi bistår i dette ved å sørge for en trygg og profesjonell gjennomføring av handelen slik at du kan konsentrere deg om alle andre avgjørelser som skal tas i forbindelse med en flytteprosess.

Kontaktinfo

Oppgjør.no holder til sammen med Sem & Johnsen i Ruseløkkveien 30 i Vika..


Oppgjør.no / Sem & Johnsen Oppgjør og Administrasjon AS
Postboks 1613 Vika, 0119 OSLO


E: post@oppgjør.no
T: 22 83 22 00