Time-based Revalidation test. Timestamp: 2024-06-14T12:26:39Z

Christoffer Askjer

Christoffer Askjer

Megler/Partner

Askjer har over 20 års erfaring fra eiendomsmeglerbransjen, hvorav mer enn 15 år som megler på egen portefølje. I disse årene har han bistått i mer enn 2000 eiendomstransaksjoner, med både boliger i annenhåndsmarkedet, boliger under oppføring, tomter og andre prosjekter.

Ved siden av jobben som megler jobbet Askjer mellom 2010 og 2020 med å utvikle og å drive selskapet, som i perioden hadde en årlig gjennomsnittlig topplinjevekst på ca 50%.

Fra 1. januar 2020 har Askjer jobbet dedikert som administrerende direktør for Sem & Johnsen.

Ønsker du gratis e-takst eller verdivurdering?