Viktig å vite om budgivning

Vær obs på dette før du legger inn bud.

Hold deg oppdatert: Hvis du vil bli informert om bud som kommer inn, kan du krysse av for dette når du setter deg på interessentlisten. Dette kan du også gjøre via boligens annonseside på nett. Du kan også ta direktekontakt med megler, som da vil opplyse om aktuelle bud og også eventuelle forbehold.

Tidligst tillatte akseptfrist: Akseptfristen forteller hvor lenge du som budgiver er bundet av budet ditt. Dersom selger ikke har akseptert det innen fristen, er du ikke lenger forpliktet til å kjøpe eiendommen. Budgivningsreglene sier at første bud ikke kan ha tidligere frist enn kl. 12 første virkedag etter siste annonserte visning. Dette for å gi andre interessenter tid til å vurdere det, og evt. komme med sine bud.

Bud må gis skriftlig: Et bud gjelder først om det kommer skriftlig, og du også har identifisert deg med legitimasjon og signatur, eller BankID. Det skal stå hvilken eiendom du byr på, hvilket beløp budet ditt er på, og akseptfrist, altså hvor lenge budet skal stå. I tillegg din kontaktinformasjon, finansieringsplan, ønsket overtakelsesdato og eventuelle forbehold. Det enkleste er å benytte meglers elektroniske løsning for budgivning; da er alle forhold godt ivaretatt både med sikkerhet og formalkrav. Du kan også fylle ut et budgivningsskjema som du finner på meglers nettside, som sammen med kopi av legitimasjon kan benyttes. Siden et budskjema inneholder personopplysninger, skal megler iht GDPR fraråde at skjemaet sendes via epost. Et slikt skjema bør i praksis leveres fysisk, hvilket ofte ikke er enkelt eller hensiktsmessig. Meglers elektroniske budgivsningsside er derfor å foretrekke.

Du kan høyne bud per SMS: Alle bud må gis skriftlig, også nye bud du gir dersom det blir budrunde på boligen. Det enkleste er å sende megler en SMS med sum og ny akseptfrist. Husk å sjekke tallet du skriver, for SMS-bud er også bindene. Megler vil informere deg om at budet er registrert per SMS eller telefon.

Sett en real akseptfrist: En megler skal orientere selger og andre som er med i budrunden om innkomne bud. I starten av en budrunde er dette gjerne 30 minutter. I noen tilfeller kortes akseptfrist ned på tampen av en budrunde, men dersom akseptfristen er for kort til at megler rekker å orientere, og selger og andre budgivere ikke får tid til å vurdere det ordentlig, vil megler be deg forlenge akseptfristen.

Budet må aksepteres før avtale er inngått: At akseptfristen er gått ut uten at noen har budt over deg, betyr ikke at boligen blir din. Selger må først akseptere budet ditt, og kan i teorien avvise det og akseptere et lavere bud, for eksempel hvis du har lagt inn forbehold som ikke passer selger.

Disse får se budjournalen: Alle som er med i en budrunde kan be om å se en anonymisert budjournal. Kjøper og selger får se budjournal med identifiserte budgivere.

Ingen angrerett: Har du budt på en bolig, og selger har blitt formidlet budet av megler, kan det ikke tilbakekalles. Dersom selger har akseptert budet før fristen gikk ut, er du forpliktet til å kjøpe eiendommen til den pris det aksepterte budet er på. Om selger avslår budet, eller lar fristen løpe ut, er det ikke lenger bindende.

Når selger kommer med motbud: Dersom selgeren kommer med et motbud, er selger forpliktet til å selge deg boligen for motbudets sum, så lenge du aksepterer det innen fristen utløper.