Uansett hvor gammel du er, er det lurt å ha testamentet på plass

Uansett hvor ung du er, kan det være gunstig å ha testamentet plass. Dette gjelder særlig samboere uten felles barn.

For mange er det ubehagelig å tenke på, og ikke minst å skrive, et testament. Men å skrive testament trenger ikke være en dyster konfrontasjon med egen dødelighet. - Bruk denne muligheten til å få oversikt over verdier og gjenstander du ønsker å fordele mellom dem du er glad i, foreslår Elin Lee, eiendomsmegler i Sem & Johnsen.

Må man skrive testament?

Nei, du må ikke skrive et testament, selv om du ligger for døden. Dersom du faller fra uten et testament, vil formuen din ganske enkelt fordeles i henhold til arveloven. Arveloven har gode og utfyllende regler, men den tar imidlertid ikke høyde for testator (den avdøde) sine ønsker.

Det er videre ikke uvanlig at fordeling av arv kan føre til bitre konflikter. Skriver du derimot testament i god tid før din bortgang og er åpen om hva som vil skje etter din død, vil dette bidra til å begrense usikkerhet og potensielle konflikter.

En annen og potensielt enda viktigere grunn til å skrive et testament er at du kan sikre at noen du er glad i, arver deg, selv om en fordeling i henhold til arveloven ville utelatt dem. Det gjelder blant annet for deg som vil etterlate arv til noen utenfor din nærmeste familie, for eksempel et halvsøsken.

Spesielt viktig for samboere uten felles barn

- Testament er imidlertid kanskje viktigst for samboere uten barn, eller med kun særkullsbarn, sier Lee. Samboerskap som en samlivsform er ikke like etablert i lov som ekteskap, og samboere vil i flere tilfeller ikke har rett på å arve av hverandre. I så tilfelle kan man skrive et testamentet som sikrer at samboeren arver noe, og det kan også være lurt å undertegne et gjensidig testament om at den ene skal arve den andre, og hva man skal arve.

Man kan imidlertid ikke velge å fordele arven helt slik man vil - foreldre kan eksempelvis ikke gjøre sine barn arveløse helt uten videre. Føringer i arveloven går foran testamentet og sikrer blant annet krav på arv for ektefeller, barn og samboere med felles barn.

Når burde man skrive testament?

Er man ung og frisk, er det vanskelig å se behov for et testament. Imidlertid er det dessverre slik at vi ikke har full kontroll over fremtiden, og ulykker kan inntreffe uten forvarsel. Så usannsynlig som det enn er at noe skulle skje, skader det ikke å få et testament på plass, særlig om fordeling av arv kun i henhold til arveloven ikke blir riktig for deg. Har du gjort det, trenger du ikke tenke mer på hverken arv eller dødelighet med det første