Trenger du et hus til bilen din? Slik bygger du en garasje

Bygging av garasje vil beskytte bilen, gi deg flere muligheter for oppbevaring, og vil øke verdien på boligen. Slik går du frem.

- En garasje er uendelig praktisk, forteller Sarah Aamodt, eiendomsmegler i Sem & Johnsen. Ikke bare slipper du varm bil om sommeren og frostdekket bil om vinteren, men du får også nyttig plass som du kan bruke til oppbevaring, som vaskerom, hobbyverksted og mer. En garasje vil også beskytte bilen mot elementene, noe som kan føre til at bilen holder seg bedre og lengre, både estetisk og teknisk.

Å bygge en garajse trenger heller ikke å være en utfordrende eller komplisert affære.

- Har du nok plass på tomten, kan bygging av en garasje være relativt enkelt. I mange tilfeller kan du slippe unna å søke, påpeker Aamodt. Her er en rask innføring i hva du trenger dersom du vil bygge et hus til bilen.

Det første du må ta stilling til er hvor mye plass du har til en garasje på eiendommen.

- Det er imidlertid ikke så enkelt som å praktisk talt ha nok kvadratmetre - du må også ha nok plass i forhold til utnyttelsesgraden, sier Aamodt. Denne bestemmer hvor stor andel av eiendommen din du har lov å bygge på - er utnyttelsesgraden for høy, kan du ikke bygge en garasje selv om du hadde fått fysisk plass til den.

Dersom du ikke har nok kvadratmeter til disposisjon, finnes det alternativer. Du kan bygge om en eksisterende del av boligen eller du kan grave ut en garasje, men sistnevnte er både komplisert og kostbart. Det vanligste og enkleste er helt klart å bygge garasje frittstående eller som et tilbygg, det vil si en forlengelse av eksisterende bolig.

Begrensninger og regler

Ettersom garasjer ikke skal brukes til varig opphold og beboelse, settes det ikke fullt så strenge krav til bebyggelsen. Det betyr at du i mange tilfeller slipper unna uten å måtte søke.

Generelt sett slipper følgende bygg unna søknadsplikten:

Tilbygg: Tilbygg på maks 15 kvadratmeter

Frittstående bygning: Frittstående bygninger på opp til 50 kvm, som ikke skal brukes til varig opphold

De fleste garasjer faller godt innenfor størrelsesbegrensningen på 50 kvadratmeter, både enkle og doble. 15 kvadratmeter burde duge for mange biler, men det kan bli litt trangt, særlig om du vil bruke garasjen til mer enn bilen.

Det stilles imidlertid krav for å unngå søknadsplikten. Disse kan variere fra kommune til kommune, så det er nødvendig å sjekke med din egen kommune. Kravene angår blant annet:

  • Avstand til nabogrense
  • Avstand til jernbanespor, trikkeskinner og t-banespor
  • Avstand til kommunal vei, gang- og sykkelvei
  • Gesims- og mønehøyde
  • Etasjer og kjeller
  • Bebyggelse i regulerte områder (eksempelvis strandsonen, kulturminneområder, osv.)
  • Utnyttelsesgrad

Dersom byggingen utløser søknadsplikt, er ikke dette verdens ende.

- Det vil ta litt mer tid og kreve mer planlegging og dokumentering, men når du må søke, vet du også med sikkerhet at bygget oppfyller alle krav når det blir godkjent. Når du ikke søker, er du alene ansvarlig for at alle krav og regler oppfylles, forklarer Aamodt.

Veien til ny garasje

Når det kommer til selve garasjen, kan du hovedsakelig velge mellom en ferdiggarasje eller en spesialbygget. Ferdiggarasje er en enkel og god løsning, og de fleste leverandører tilbyr også montering og ferdigstilling av byggesettet. Det er også mulig å montere garasjen selv om man har litt byggekompetanse. Har du derimot behov for å tilpasse garasjen etter boligen, tomten eller behov, blir det snakk om en spesialbygget garasje. Da kan du ofte bygge den selv, eller du kan hyre inn en entreprenør. Selv om garasjer ikke er det mest teknisk krevende tiltaket, burde du likevel sørge for å finne en seriøs entreprenør.

Du kan også velge å bygge en carport i stedet for en garasje. Carport er en langt enklere bebyggelse. Bygningen er ikke støpt og ikke isolert: Carport er i grunn et enkelt skjul som gir bilen beskyttelse mot vær og vind, og ikke særlig mye mer. Teknisk sett er en carport en “en overdekket biloppstillingsplass for høyst to biler, hvor minst halvparten av veggflatene mangler og hvor bare to av veggene kan gå til gulvet”, per DiBK. Du får også kjøpt carport i form av byggesett eller du kan bygge det selv.

Husk at dersom du oppretter ladeplass til bilen, er det nå krav om ladeboks ved nyinnstallasjon av ladepunkter - installering av ladepunkt med vanlig stikkontakt er ikke lov.