Sem & Johnsen satser på PROPR

Derfor har Sem & Johnsen lansert en boligsalgstjeneste der megleren er overflødig.

Da boligsalgstjenesten PROPR ble lansert, vakte det oppsikt. PROPR er et verktøy som gir folk mulighet til å selge boligen sin selv, uten bruk av megler. At Sem & Johnsen er en av aktørene bak fikk mange, spesielt i eiendomsmeglerbransjen, til å stusse. Hvorfor vil en eiendomsmeglerkjede gå inn i noe som dette?

Svaret er enkelt: Vi ønsker å være med på samfunnsutviklingen og ruste oss for fremtidens eiendomsmarked. Den som ikke gjør det, kommer til å få store utfordringer. Toget har begynt å bevege seg, og med PROPR har vi sikret oss plass på første klasse.

Den teknologiske utviklingen har allerede digitalisert og effektivisert en rekke tjenester, så også eiendomsmegling. Den internasjonale banken HSBC presenterte i juli 2017 rapporten «The Future of Home Buying», der ekspert på teknologi og eiendom James Dearsley konkluderer med at: «Ny teknologi har potensiale til å ryste eiendomsbransjen ved å gjøre kjøpsprosessen enklere og redusere antall personer involvert i et eiendomssalg, slik at kjøpere og selgere føler at de har mer kontroll. (…) For tradisjonelle eiendomsmeglere betyr dette en radikal omdefinering av deres rolle til å bli teknologitilbydere og ekspertrådgivere.» Mer om rapporten her.

PROPR er vårt svar på denne utviklingen. Internasjonalt finnes det allerede en rekke lignende aktører. Vi ønsket å være innovative og fremoverlente, og etablerte en norsk aktør i markedet før noen av de internasjonale aktørene kastet blikket i Norges retning.

Når tjenester effektiviseres, forventer kundene at de også nyter godt av utviklingen. Vi ønsker å sette kundens valg i fokus, og med PROPR får boligselgere som ønsker å selge uten megler et trygt og seriøst alternativ.

Med PROPR har vi dog fått en utfordrer og konkurrent. Men vi i Sem & Johnsen liker utfordringer, og mener dette bare vil gjøre oss enda bedre på det vi kan; å megle kvalitetseiendom. Vi anser det også som en fordel at vi gjennom PROPR befinner oss så tett på innovasjonen som skjer i eiendomsbransjen. Synergieffekten vil gjøre at Sem & Johnsen raskt kan implementere ny teknologi og dermed tilby et enda bedre produkt.

Vi er trygge på at tjenestene vi tilbyr holder så høy kvalitet at det er behov for våre tjenester trass i at PROPR har entret markedet. Å selge eiendom uten megler er ikke for alle, og vi vil fortsette å tilby våre spesialtilpassede kvalitetstjenester også i fremtiden.