Rekkehus, kjedet enebolig, tomannsbolig

En bolig er ikke bare en bolig. Hva er definisjonen på hva?

Villa, enebolig, kjedet enebolig, enebolig i kjede, enebolig i rekke, rekkehus, tomannsbolig, firemannsbolig eller flermannsbolig. Hva er hva?

En villa eller enebolig er definert som et frittstående bygg. Men hva definerer de andre boligtypene?

Her er svaret:

  • Rekkehus

Boligen deler vegg med ett eller flere nabohus, førstnevnte kalles gjerne enderekkehus.

  • Kjedet enebolig/enebolig i kjede/enebolig i rekke

Boligen henger sammen med nabohus i deler veggen, f.eks. om husene er plassert på en skrå rekke. Det kan også bety at boligen er adskilt fra nabohus med garasje, terrasse, bod eller lignende.

  • Tomannsbolig

Frittstående enebolig med to boenheter. Kan være vertikaldelt eller horisontaldelt.

  • Flermannsbolig

Frittstående bolig med tre eller flere boenheter.

  • Firemannsbolig

Frittstående enebolig med fire boenheter.

  • Atriumhus

Enebolig, rekkehus eller kjedet enebolig som er bygget rundt et indre gårdsrom eller hageområde.

Spiller liten rolle for kjøpere

Definisjonene er ganske klare, men bruken av dem varierer. Men har det noe å si ved et boligsalg?

- Å kalle noe en enebolig eller villa dersom den ikke er det vil nok vekke misnøye hos kjøpere, for noen har et klart ønske om å eie en egen, separat bolig, sier Trond Larsen, partner og eiendomsmegler i Sem & Johnsen.

- Ellers har det som regel liten betydning om en bolig som strengt tatt er et rekkehus omtales som enebolig i kjede. Kjøpere har stort sett gått gjennom bildene og sjekket ut kartet i boligannonsen, og vet hva som venter dem når de kommer på visning. Innhold og utseende betyr mer enn hva slags kategori boligen plasseres i, sier Larsen.

PS: Hvis du lurte - bildet i toppen viser eneboliger i kjede, mens boligen i venstre kant er et enderekkehus.