Planer om å bygge på hytta, eller en ny hytte?

Det finnes flere særegne utfordringer som oppstår når du skal bygge ny hytte eller bygge på eksisterende hytte. Dette må du tenke på

- 2021 var preget av stor aktivitet i hyttemarkedet. I 2022, året vi fikk tilbake normalen, roet det seg litt, og denne utviklingen ser ut til å fortsette inn i 2023. Men til tross for dette, både bygges og selges hytter stadig, forteller Erlend Sørlie, eiendomsmegler i Sem & Johnsen. - Hytter vil alltid ha en kjær plass i den norske folkesjelen, om det så er oppgang- eller nedgangstider.

2023 kommer, som årene før, til å innlemme flere nye hytteeiere i hyttenorge. Om du skal bygge ny hytte, eller utvide den du allerede har, finnes det flere særegne byggeutfordringer for hytter du bør gjøre deg kjent med.

Adkomst

Hyttelivet skal gi idyllisk nærhet til naturen og skjerme fra by og bråk. Derfor ligger hytter flott plassert på storslagne vidder, i dype skoger, på ensomme øyer og generelt sett på avsidesliggende og naturflotte steder. Nærhet til natur medfører imidlertid utfordrende adkomst - for deg, og for alle materialene, håndverkerne og utstyret et byggeprosjekt trenger.

Utfordrende adkomst krever mer planlegging, tid og spesialtilpassede løsninger, som resulterer i økt kostnad. Krav til bevaring av natur samt landskapet selv kan begrense bruk av kjøretøy og utstyr. I tillegg til frakt av selve byggeutstyret, vil det også kunne være krevende, om ikke direkte umulig, å koble en avsidesliggende hytte til vei, vann og strøm. Når dette er sagt, har hyttenorge en stolt tradisjon med spartanske hytter uten strøm og vann, og solcelleanlegg er alltid et alternativ. Bygger du derimot i et etablert hyttefelt, blir naturlig nok adkomst langt enklere, så vel som tilkobling til vann, strøm og vei.

Naturhensyn

Vi har store områder med beskyttet natur i Norge som begrenser hvor man kan bygge. Bygging i nærheten av strand, ferskvann, reindriftsområder og kulturmiljø samt innen spesifikke vernede områder, er strengt regulert for å ivareta natur, dyre- og friluftsliv.

Det gjøres imidlertid hvert år mange unntak fra disse reglene i form av dispensasjoner. Ifølge SSB øker antall byggesøknader i områder med arealrestriksjoner. Hyttelivets ønske om nærhet til natur går dessverre på bekostning av samme naturen, noe som fører til tapet av naturverdier. Bygging i vernede og sårbare områder burde unngåes, både for å unngå en unødvendig krevende søknadsprosess og for naturens skyld.

Men skal du for eksempel bygge et tilbygg til strandhytten din, er dette noe som da vil kreve en dispensasjonssøknad. I denne søknaden må du berettige prosjektet ditt, og hvorfor kommunen burde sette regelverket til side for din del. Vurdering av dispensasjonssøknader skal ta særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser.

Grunnforhold

Hyttetomter kan ligge i ulendt og skrått terreng, og på fjellgrunn, som medfører sine utfordringer. Er det fjellgrunn, kan det bli behov for kostbar sprenging og pigging.

Man vet gjerne ikke hva slags grunnforhold man har før man begynner gravearbeidet, som gjør det vanskelig å spå kostnadsnivået. En kostbar geoteknisk undersøkelse vil gi deg svar, men det mest gunstige er dersom du finner en tidligere undersøkelse utført av kommunen eller en utbygger som du kan bruke.

Vær og varighet

Nærhet til naturen medfører også nærhet til elementene, om det så er vind, regn og bølger ved kysten eller snø og kulde på fjellet. Dette stiller krav til konstruksjon og materialvalg.

Årstid legger også føringer for selve byggingen - visse arbeider egner seg for sommeren mens andre arbeider lar seg greit gjøre om vinteren, noe som er gunstig på grunn av større ledighet blant entreprenører om vinteren.

Sommerarbeid:

  • Utgraving av større tilbygg
  • Utvendig betongarbeid

Vinterarbeid:

  • Innvendig oppussing
  • Drenering langs husveggen
  • Legge om tak


Strengere krav til utseeendet

Det stilles gjerne strengere krav til hytters utseendet da de gjerne skal harmonisere med andre hytter i området så vel som naturen rundt. Reguleringsplaner i hytteområder legger gjerne føringer hvor høyt du kan bygge, hvor stor, og hvilke farger og materialer du kan bruke. Har du planer om å bygge en unik hytta, kan du møte på utfordringer i flere områder.