Pass på taket denne høsten

Taklekkasjer kan fort bli veldige dyre. Dersom skaden kunne vært unngått med bedre vedlikehold, kan det også være at utbetaling fra forsikringsselskapet uteblir. Glem derfor ikke høstsjekk av taket.

Med høsten kommer regnet, og med regnet kommer en rekke taklekkasjer hvert eneste år. Så langt i år har Finans Norge registrert 9519 vannskader som følge av inntrengning utenfra, og dette er før høsten har kommet skikkelig i gang.

- Taklekkasjer oppstår som oftest på grunn av feil og skader på taket, noe som er særlig vanlig for eldre hus, sier Trond Larsen i Sem & Johnsen. Den gode nyheten er at mange taklekkasjer kan enkelt forhindres om man er litt årvåken og sjekker taket jevnlig.

Den viktige taksjekken

Tidlig høst, før både det verste av regn og vinter treffer taket, er en ypperlig tid for å sjekke hvordan det står til med taket. - Du er helt avhengig av denne sjekken om du vil beskytte deg selv mot fremtidige taklekkasjer - det er en av de viktigste vedlikeholdsoppgavene du kan gjøre som huseier, understreker Larsen. Ta gjerne en ny test på våren for å se hvordan taket har overlevd vinteren.

Taksjekken i seg selv er hverken vanskelig eller tidkrevende. Ta en tur opp på taket, men pass på å være trygg - fallhøyden er ikke til å skimse av, uansett hvor trygg til fots du er.

Slik er taksjekken gjort på 1-2-3:

  1. Se over taktekket at det er helt og uskadet. Manglende og sprukne taksteiner burde erstattes raskest mulig, og tilsvarende skader på andre taktekker burde også utbedres raskt
  2. Se særlig nøye rundt takets mest sårbare steder. Områdene rundt pipa og pipebeslag, ved gjennomføringer, overganger, lufteluker og takvinduer er gjerne steder hvor problemer oppstår først
  3. Rens takrennen og påse at vannet renner der det skal, og ingen andre steder

Har du muligheten, er det også veldig lurt å ta turen opp på loftet og se etter rennemerker i himlingen. Helt til slutt burde du ta en vurdering på hvor mye lengre taket kan vare. Takets levetid påvirkes av hvor utsatt det er for vær og vind, hvor godt det er blitt veldikeholdt og hvilket taktekke du har. - Når det kommer til å spå når taket burde byttes, er likevel alder det beste utgangspunktet, påpeker Larsen. Er taket fylt 20. år, kan det være lurt å få en fagperson til å vurdere tilstanden.

Forsikringsdekning krever egeninnsats

Husforsikringen dekker som oftest skader som oppstår plutselig. Det vil si at dersom du opplever en plutselig taklekkasje som forårsaker vannskade, vil forsikringen ofte dekke dette. Har du derimot en takskade som følge av manglende vedlikehold, og som har ført til større fuktproblemer, kan det godt være at dette ikke dekkes. Akkurat hva som dekkes av følgeskader fra taklekkasjer og annet avhenger naturligvis av hva slags forsikring du har og hvor mye den dekker. Det er med andre ord essensielt å sette seg godt inn i akkurat hva forsikringen dekker og hvilke krav som stilles til deg.

Som regel har huseier en vedlikeholdsplikt: Det er forventet at du gjør ditt for å vedlikeholde huset og for å oppdage og utbedre eventuelle feil og mangler. Skader som kunne vært unngått, eller konsekvenser av skader som kunne vært utbedret, dekkes potensielt ikke. Slike skader kan også fort bli veldig kostbare, særlig om de har fått utarte seg i det stille.

Best å forebygge

Det beste er naturligvis at skader aldri oppstår, og at hverken du eller forsikringen trenger å betale noe i det hele tatt. Dette kan ikke garanteres - selv om du er aldri så flink på vedlikehold, kan skader alltid skje. Etterhvert som vi får mer og tyngre nedbør her i landet, blir også tak utsatt for mer. Likevel, er du årvåken og tar en taksjekk hvertfall én gang i året, er mye gjort, og du skal i det minste kunne oppdage skader før fukt- og vannskade har spredt seg gjennom konstruksjonen.

Et pent og vedlikeholdt tak kommer også naturlig nok godt med ved fremtidig boligsalg.