Overtakelse av bolig: Dette må du sjekke

Se listen over hva du må sjekke på overtakelsen av din nye bolig.

Har du kjøpt ny bolig, er det en del viktige punkter du må sjekke på overtakelsen. Som regel er bare kjøper og selger til stede, ikke megleren.

- På overtakelsen skal dere gå gjennom boligen sammen, og fylle ut overtakelsesprotokollen, som er en digital protokoll du får en lenke til fra meglers oppgjørsavdeling før overtakelsen. Når den er fylt ut og signert, kan nøkler overleveres, og kjøpesum blir overført fra oppgjørsselskapet til selger.

Sjekk opp mot kjøpekontrakten

Hensikten med gjennomgangen er at du som kjøper skal påse at boligen er utflyttet og rengjort skikkelig, og at ting som normalt skal medfølge boligen (dersom ikke annet er avtalt) er på plass. Dette gjelder hvitevarer på kjøkken, garderobeskap og fastmonterte møbler og lamper. Se NEFs oversikt over medfølgende inventar i den nedlastbare guiden nederst i denne artikkelen.

Sjekk også at andre ting dere avtalte i kjøpekontrakten er oppfylt, f.eks. andre medfølgende møbler, reparasjoner, malingsarbeider etc.

Hva med feil eller mangler?

Overtakelsen er ikke ment som en mulighet for å lete etter feil eller mangler. Denne muligheten fikk du da du leste gjennom prospekt og tilstandsrapport, og på selve visningen.

Hva med felleskostnader?

Dersom overtakelsen skjer midt i måneden, er det vanlig at dere fordeler fellesutgiftene / husleien for denne måneden utfra hvor mange dager det er igjen når du som kjøper overtar. Dersom dere ikke allerede har gjort det før overtakelsen, må dere avtale konkret beløp og hvordan og når pengene skal overføres.


SJEKKLISTE VED OVERTAKELSE AV BOLIG

  • Sjekk at bolig er rengjort etter avtale, også inni komfyr og kjøleskap.
  • Sjekk at medfølgende inventar er på plass (hvitevarer på kjøkken, garderobeskap, fastmonterte møbler etc.)
  • Sjekk at boder og eventuell garasje er ryddet og vasket.
  • Be selger vise deg hovedkran og evt. andre tekniske installasjoner som radiatorer, garasjeport, solskjerming osv.
  • Be selger vise deg postkasse, søppelkasser og eventuelle fellesarealer som vaskekjeller, sykkelskur osv.
  • Sjekk at du får alt av nøkler, også til postkasse, bod, kjeller, garasje og bakgård, hvis relevant.
  • Les av strømmåleren og notér tallet i overtakelsesprotokollen.
  • Finn fordeling av felleskostnader og andre utgifter, og regn ut et konkret beløp og avtal hvordan pengene skal overføres.
  • Signer først overtakelsesprotokollen når alt er fylt ut. Hvis noe mangler, eller det gjenstår rydding, rengjøring eller annet, venter du med å signere til dette er fikset. Gi i så fall beskjed til megleren, som følger opp selger.

Last ned vår overtakelsesguide nederst i artikkelen!

Boligen skal være skikkelig vasket

Når boligen overtas av ny eier, skal den være skikkelig rengjort. Det er du som kjøper som må sjekke dette på overtakelsen. Sluk på bad og kjøkken skal være renset, fliser og dusjglass på bad skal være rene, stekeovn skal ikke være full av brente matrester, og kjøleskapet skal være vasket skikkelig.

- Du skal ikke måtte starte ditt nye liv i ny bolig med å vaske ut etter forrige eier. Derfor er det viktig å sjekke dette nøye, og eventuelt be om utbedring dersom du ikke er fornøyd. Kanskje vil du ordne rengjøringen selv mot en godtgjørelse fra selger, eller du kan be om at selger skal bekoste et vaskefirma. Dette må skrives inn i protokollen. Husk da å avtale evt. konkret beløp på godtgjørelse, eller frist for når selger skal ha ordnet med profesjonell vask.

Ring megler dersom du er usikker på noe

Dersom du under overtakelsen blir usikker på noe, f.eks. hva som skal stå igjen av inventar, eller hvordan du skal forholde deg til manglende utrydning eller rengjøring, kan du ringe megleren og få råd om hva du bør gjøre.

Dette ordner megler etter overtakelsen

Når så overtakelsesprotokollen er fylt ut og signert av begge parter, blir den sendt til megleren, som videreformidler til oppgjørsavdeling og strømselskap, og sørger for at selgers pant i boligen blir innfridd, og at eiendommen tinglyses på deg.