Off Market (se link i artikkel som fører til våre boliger som ikke er for salg i det åpne marrkedet)

«Off market» betyr rett og slett å ikke legge boligen sin ut på det åpne markedet. Begrepet kan være litt vanskelig å forstå, og det er ikke alle som har den samme tilnærmingen til det. Her vil vi forklare deg nærmere hva å selge off market betyr og hvorfor velger å selge på denne måten.

Klikk her for å se våre boliger, både de som er for salg og de som ennå ikke har kommet for salg for salg i det åpne markedet (markert med store lyseblå prikker).

Å selge en bolig utenfor det åpne markedet kan, om dette blir utført på riktig måte og informasjon til selger og kjøper er korrekt, være noe en velger å gjøre fordi det er effektivt, praktisk eller en beleilig måte å selge boligen sin på.

Det finnes ulike grunner til at noen vil selge boligen sin utenfor det åpne markedet. Det kan være snakk om et dødsbo, selger har dårlig tid eller selger er en offentlig person som ikke vil ha oppmerksomhet rundt salget eller sin person. Om en eiendomsmegler selger en bolig på denne måten er det essensielt at han eller hun gjør en grundig verdianalyse og har en ryddig håndtering av salget. Selgeren skal vite hva som skal skje, vurdere ulike fordeler og ulemper ved et slikt salg, og planen for et eventuelt videresalg. Dette er vi i Sem & Johnsen svært opptatt av.

Markedsføring er ikke det eneste som selger en bolig, og er bare en av mange virkemiddel en eiendomsmegler har. Vi i Sem & Johnsen har et stort nettverk av boligkjøpere og profesjonelle aktører. I tillegg til den ordinære markedsføringen av boliger, finner vi interessenter gjennom dette nettverket. Har vi den perfekte interessenten til en bolig, trenger man ikke alltid den markedsføringen som vanligvis følger med salg av bolig. På generelt grunnlag vil vi understreke at bredest mulig markedsføring normalt sett gir best salgspris.

Som eiendomsmeglere har vi lojalitetsplikt ovenfor selger, og skal oppnå best mulig pris for en bolig uansett hvordan man velger å selge. Dette fokuserer vi sterkt på i Sem & Johnsen Eiendomsmegling. Vi er spesielt opptatt av tilliten vi har til våre kunder og vår profesjonalitet – uansett om en bolig blir solgt på eller utenfor det åpne markedet.