Nå snur boligmarkedet!

Fjoråret ble avrundet med rekordomsetning av boliger i desember, som erfaringsmessig tilsier at vi får høy aktivitet i januar og februar.

Av: Christoffer Askjer, leder i Sem & Johnsen Eiendomsmegling

Jeg skal ikke begi meg inn på en langsiktig spådom og jeg begrenser meg til boligmarkedet i Oslo.

Alt dreier seg om tilbud. Hvor mange boliger det er til salgs når du skal kjøpe. Mange sier at boligprisene styres av tilbud og etterspørsel, det er jeg uenig i. Satt litt på spissen. Boligprisene påvirkes av en rekke faktorer, som reallønnsøkning, rente, arbeidsledighet, psykologi osv. Men det er tilbudet som i bunn og grunn avgjør.

Mange sier at boligprisene styres av tilbud og etterspørsel, det er jeg uenig i.

Folk fortsetter å flytte til Oslo, og de skal ha et sted å bo. Ifølge Oslo kommune forventes det en befolkningsvekst i hovedstaden på 23 prosent frem til 2040. Så selv om de tidligere nevnte faktorene har en innvirkning på boligprisene, så skal mange av de som flytter til hovedstaden inn på boligmarkedet og da er det avgjørende hvor mange boliger som faktisk er tilgjengelig.

Et spekulativt marked

Enkelt sagt så kjøper vi bolig fordi vi trenger et sted å bo. I Vestfold for eksempel, der jeg kommer fra, foregår en kjøpsprosess omtrent slik;

-Jeg trenger et nytt sted å bo, så jeg vurderer utvalget. Finner jeg noe jeg liker, så slår jeg til. Hvis jeg har råd.

Dette hører jeg sjeldent i Oslo.

For her har vi fått et spekulativt boligmarked. Ifølge Eiendom Norge har boligprisene i Oslo steget 101,2 prosent de siste ti årene. 101,2 prosent! Det sier seg selv at svært mange har tjent mye penger på boliginvesteringer i denne perioden.

Resultatet har blitt et spekulativt marked, der vi spør oss selv om det er et godt kjøp før vi i det hele tatt vurderer å legge inn et bud. Primærbehovet om ny bolig er like gjeldende her som i Vestfold, men der du i mindre grad tenker gevinst, er det her et tilbakevendende tema. Det skal være et godt kjøp, ha riktig beliggenhet og de riktige parameterne;heis, peis osv. Det skapes derfor en flokkmentalitet, hvor alt skal stemme, og hvor mulighet for finansiell gevinst er en stadig viktigere faktor.

Oslofolk er trolig verdensmestre i å spare i eiendom. Det er et byfenomen der man er veldig bevisst på at sparebøssa ligger under parketten.

Så la meg komme til poenget mitt. Vi vil få et delt boligmarked i 2020, der første halvdel vil bære frukter av den spekulative tankegangen.

Tilbudet har vært stort i 2019 med mye å velge mellom. Men selv med høy omsetning, så vil jeg som sagt ikke kalle det et jubelår hvis vi ser på prisstigningen, sammenlignet med de siste 8-10 årene. Den har vært moderat. Kjøperne har sittet på gjerdet i håp om å gjøre et godt kjøp. Dette har ført til overskudd av boliger og markedet bremser. Vi sitter igjen med et stort reserver av mennesker som er på boligjakt.

Men nå har det snudd! 2019 var preget av stort tilbud og kjøpers marked, men så langt i 2020 har tilbudet vært lavt. Vi opplever også at kupping er tilbake. Bare i Sem & Johnsen har en håndfull boliger blitt kuppet før visning i løpet av årets første uker. Den ene gikk 1 ½ millioner over prisantydning! I rest my case.

Vi har ikke opplevd maken siden sommeren

Kjøpegruppen er stor og tilbudet lavt, så vi ender opp med en ketchupeffekt. Det kommer mer til salgs fremover, men det er ventet mindre volum fra utbyggerne. Så nå øker prisene.

Avslutningsvis så kan vi vente oss høy aktivitet og prisstigning frem mot sommeren. I andre halvdel har det største trykket avtatt og markedet normaliserer seg. Jeg tipper at vi ender opp med en en prisvekst på 7-8 % i utgangen av året.