Linda & Mats forklarer: Den nye avhendingsloven

Den nye avhendingsloven høres for mange litt skummel ut, kanskje særlig for deg som skal selge. Linda og Mats forklarer hvorfor du kan ta det helt med ro.

Konfliktfylt eiendomsmarked bakgrunnen

Formålet med den nye avhendingsloven er å dempe konfliktnivået i eiendomsmarkedet.

I en undersøkelse Huseiernes Landsforbund gjorde i 2017, følte hele 18 prosent av boligkjøpere de «ikke fikk nok informasjon om boligens tilstand før kjøpet». Hvert tiende kjøp endte i konflikt med selger. I tillegg var 21 prosent av kjøperne misfornøyde med jobben takstmannen hadde gjort.

Det er altså ingen grunn til å svette over de nye reglene. Tvert imot – altfor mange, på begge sider av bordet, har stått i konfliktfylte eiendomstransaksjoner. Den nye avhendingsloven er derfor et etterlengtet tiltak.

– Nå er det selger som er ansvarlig for å gi fullstendige opplysninger. Kjøper skal ikke lenger måtte lete etter feil på samme måte som du måtte tidligere. Så det er et paradigmeskifte ved salg av fast eiendom i Norge, sier Mats Aamodt.

Linda Klokk, som også er utdannet advokat, er enig.

– Det vil være en overgang fra det man hadde før, hvor det var mer opp til kjøperen å ta risikoen.

Selger har lite å frykte med endringen

Selv om ansvaret i større grad flyttes over til selger, er Linda og Mats klare på at det ikke er grunn til bekymring. Det viktigste er at du gir et riktig bilde av det du selger.

– Det at boligen ikke lenger kan selges «som den er», kan jo virke veldig skummelt. Men nå skal man i større grad prøve å finne ut av hva som er tilstanden. Da er det jo heller ikke noe behov for å ha denne «som den er»-vurderingen, påpeker Linda. Det er en oppfatning Mats stiller seg bak.

– Om det er gammelt eller slitent, eller nytt og flott, så må det bare gjenspeiles i salgsoppgaven, slik at man selger det man selger på en riktig måte.

– Det høres jo ikke så skummelt ut, sier Linda.

– Det er ikke skummelt, svarer Mats.

Hvordan gi et riktig bilde av boligen

Dokumentasjon er nå viktigere enn før, men det forventes ikke at boligselgere selv skal gjøre tilstandsvurderinger. Derimot vil den bygningssakkyndige (tidl. takstmann) og eiendomsmegleren få et tyngre ansvar for å kartlegge og presentere et komplett bilde av boligen.

– Her får du hjelp av alle aktørene rundt deg, og særlig er det bygningssakkyndig som virkelig må steppe opp og har en mye grundigere rapport å forholde seg til, sier Mats.

Hva blir så jobben til deg som skal selge? Linda har en enkel oppskrift.

– Nå skal du finne frem alt det du vet om boligen du skal selge. Det du ikke vet skal du heller ikke si noe mer om. Det blir takstmannens oppgave å skrive en rapport om det som faktisk er tilstanden på boligen. Så kan du lene deg på det, og så har du en megler som skal formidle det som står der.

Du vil dessuten fortsatt ha anledning til å tegne boligselgerforsikring. Mats anbefaler at du gjør dette, i lys av det strengere ansvaret som nå hviler på skuldrene dine. Da får du beskyttelse mot krav fra kjøper gjennom de fem årene klageretten gjelder.

Alt i alt er det helt trygt å selge bolig nå – på mange måter tryggere enn det var. For også kjøper får et større ansvar med den nye loven.

«Grundighet» er det magiske ordet

Nå som alt ved boligen kartlegges og presenteres, er det lite kjøper kan komme og peke på i ettertid.

– Tilstandsrapportene er veldig mye lengre og detaljerte enn de har vært tidligere. Det er masse informasjon, og det som står der, det anser man at kjøperen har lest. Da kan du ikke lese med et halvt øye, for det som står der vil gjelde fullt ut. Da vil jo heller ikke reklamasjoner på forhold som står der gå igjennom, sier Mats.

Linda opplever at kjøperne har begynt å ta innover seg dette, og stiller godt forberedt til visning. Det skyldes nok også at meglerne minner dem på å lese gjennom salgsoppgaven.

– De som ikke gjør det, vil jo nå i større grad sitte i saksa, sier hun.

Boliger i seg selv har alltid vært komplekse salgsobjekter. Derimot er endringene i avhendingsloven enkle. For Mats koker det ned til et ett ord, nemlig grundighet.

– For meg er det som om lovgiver sier: «Selger, du må være mer grundig når du gir informasjon. Takstmann, du må være mer grundig når du lager rapporten din. Megler, du må være mer presis og grundig i språket ditt. Kjøper, du må lese rapporten grundigere.» Alle må være mye mer grundige og nøye i transaksjonen når de kjøper eller selger en bolig, oppsummerer han.

Avhendingsloven er kommet for å bli

Selv om større endringer alltid gir litt friksjon i starten, er Linda og Mats trygge på at dette vil gå seg fint til.

– Den kan jo være litt tøff å svelge, fra det ene året til det andre. Men nå er vi godt i gang, så nå er det viktig at man bare setter seg litt inn i hva man skal gjøre, og så går dette seg veldig fint til etter hvert, sier Linda.

Mats kaller den nye avhendingsloven et løft for både omfanget og kvaliteten på informasjonen som inngår i eiendomstransaksjoner. Det vil de aller fleste være tjent med.

– Ja til mer kunnskap om den dyreste investeringen man normalt sett gjør, sier Linda.