Formuesverdi (tidligere ligningsverdi)

Lurer du på hva formuesverdi er og hvordan den fastsettes? Her er svaret.

Ligningsverdi og formuesverdi er det samme, sistnevnte er den nye og korrekte betegnelsen som brukes av skattemyndighetene. Dette er en verdi som brukes for å beregne eventuell formueskatt.

Formuesverdien på boligen din er normalt forhåndsutfylt i selvangivelsen din basert på de boligopplysningene du eller tidligere eier har rapportert inn til Skatteetaten. Hvis formuesverdien ikke er forhåndsutfylt, skal du opplyse om dette når du får selvangivelsen din.

Her kan du beregne formuesverdien på boligen din: Skatteetaten.no

Formuesverdien er 25 prosent av antatt markedsverdi

Formuesverdien fastsettes normalt til 25 prosent av antatt markedsverdi for primærboliger, basert på en sjablongmessig fastsatt kvadratmeterpris. Kvadratmetersatsen fastsettes hvert år av skattemyndighetene, basert på beregninger fra Statistisk Sentralbyrå. Verdien av tomten ligger inne i prisen på boligen, og det differensieres derfor ikke mellom ulike tomtestørrelser.

Er verdien ut ifra kvadratmeterprisberegningen på boligen for eksempel kr 10 MNOK, er formuesverdien kr 2,5 MNOK.

Formueskatt på fritidsbolig er på 90 prosent av antatt markedsverdi

For en sekundærbolig (fritidsbolig eller utleiebolig), settes imidlertid formuesverdi til 90 prosent av antatt markedsverdi.

Slik klager du på formuesverdien

Dersom verdien skattemyndighetene fastetter er for høy i forhold til hva du mener er reelle/korrekte verdier, kan du ved klage få satt verdien til 30 prosent av markedsverdi for primærboliger og 84 prosent for sekundærboliger. Dette fordrer at Skattemyndighetene sammen med klagen får forelagt verdivurdering eller takst som dokumenterer verdiene. Dokumentasjonen må være nyere enn ett år.