Jakten på den perfekte tomten

Skal du bygge hus er beliggenhet en av de mest sentrale faktorene du må ta stilling til. Eiendomsmegler Thomas Koren i Sem & Johnsen Eiendomsmegling har jobbet som eiendomsmegler siden 2006, og har lang erfaring med å bistå kunder som skal kjøpe eller selge en tomt.

I møte med kjøpere og selger av boligtomter, er han spesielt opptatt av å tilby høy kompetanse på nærmiljøet samt å vise potensielle kjøpere hvilke muligheter og begrensninger tomten har. -Beliggenhet er alt, blir gjerne vi eiendomsmeglere sitert på. Det er nok kanskje ikke den fulle sannheten, samtidig har de fleste relativt spesifikke preferanser på hvor de ønsker å bo, sier Koren.

Thomas mener det er flere ting man bør spørre seg om før man kjøper tomt. -Avstand til jobb, fritidsaktiviteter og servicetilbud er sentrale faktorer. Du bør også tenke gjennom tomtens plassering i forhold til himmelretningene og landskapet rundt. Hvor kommer lyset om morgenen? Hvor er kveldssolen? Har tomten en utsikt eller utsyn som du liker?

Tomtens grunnforhold har mye å si, både for hva slags hus som egner seg og hvor dyrt grunnarbeidet blir. Er det for eksempel mye fjell på tomta, kan du bli nødt til å sprenge dersom boligens skal bygges inn i terrenget. Er grunnen myrlendt, må du kanskje bygge på peler. I følge byggstart.no er grunnarbeider et av vanskeligste fagområdene å prise når det skal bygges et nytt hus. Sjekk også helningen på tomta. Skrånende tomter kan kreve mer graving og sprengning, samt en mer omfattende fundamentering av huset.

-Det er viktig å gjøre kjøperen bevisst på konsekvensene av terreng og grunnforhold før de eventuelt kjøper tomten, sier Koren. -Glem ikke å ta en titt på vegetasjonen. Er det trær som kan danne naturlig skjerming for naboer? Er det mye som må fjernes? Et godt tips er å ikke være for snar med motorsagen, og heller bo seg til for å bli bedre kjent med tomten.

I alle kommuner finnes det reguleringsplaner som bestemmer hvilke arealer som kan brukes til hva. -Det er viktig at du setter deg godt inn i hva som er status for tomten du er interessert i. Er den regulert til noe annet enn bolig, kan det bli vanskelig å få byggetillatelse. Ligger tomten i et uregulert område, bør du gjøre grundige undersøkelser om hvordan kommunen stiller seg til å bebygge tomten.

Det enkleste er selvfølgelig om tomten er regulert til boligformål, men også da er det ting du må sette deg inn i. Hva er maksimal utnyttelsesgrad på tomten? Er den lav er det ikke sikkert du har plass til det huset du ønsker deg, selv om tomten er romslig

Det kan også lønne seg å sjekke nabotomtene. Er det planlagt boliger også der? I så fall hvilke? Undersøker du ikke dette, kan du risikere å stirre inn i veggen på en nyoppført boligblokk bare få år etter at ditt eget hus sto ferdig. De fleste kommuner har nettbaserte løsninger hvor man kan søke opp adressen og få informasjon om pågående byggesaker i området.

Vann, internett og elektrisitet er livsnødvendigheter for det moderne mennesket. Når du vurderer en tomt, bør du derfor sjekke hvor langt unna den ligger tilknytningspunkter for slike tjenester. Kommunen kan gi informasjon om hvor nærmeste vann og kloakkledning går. Nettselskapet i området kan fortelle deg hvor langt det er til strømforsyning og bredbånd og fiber. Husk at det normalt er du som byggherre som vil få utgiftene med å koble det nye huset på alle nødvendige nett

-Hvem som eier tomten, er et grunnleggende spørsmål du må ha et klart svar på før du betaler noe som helst for den. Her er Kartverket rette instans, sier Koren. På Karverket finnes informasjon om eierforhold, eventuelle heftelser og servitutter. Dette er noe vi i Sem & Johnsen kartlegger for våre kunder.

Dokumentasjon om heftelser innebærer informasjon om eieren har brukt tomten som sikkerhet for uinnfridde lån. Dersom dette er tilfelle, og du kjøper tomten, kan du risikere at långivere tar beslag i din nye tomt i tilfeller der den tidligere tomteeieren ikke klarer å betale ned på lånet sitt.

Servitutter innebærer de rettigheter andre har til bruk av eiendommen. Det kan være for eksempel retten til å fiske, rett til å bygge eller bruke vei eller retten til å parkere. Disse følger eiendommen, og er noe du ønsker å vite om før du kjøper den.

Naboer er åpenbart viktig for hvordan det er å bo et sted. Har tomten naboer i nærheten, kan man vurderer å ringe på og slå av en prat, fortelle litt om byggeplanene og forhøre seg om hva de tenker. Det kan være fornuftig å prøve å sette deg inn i naboens situasjon og hvordan ditt kan komme til å påvirke dem. Kanskje man kan gjøre endringer som er bra for alle parter? En god og konstruktiv dialog med naboene kan spare deg for mye arbeid senere og legge grunnlaget for god trivsel i lang framtid.

I jakten på den perfekte tomten er det mange vurderinger som må gjøres. I Sem & Johnsen Eiendomsmegling har vi lokalkjente meglere med lang fartstid i markedet. Dette gjør jakten på tomt til en trygg og spennende prosess.