Ikke la banken bestemme megler

- Banken kan ikke kreve at man bruker deres meglerkjede, sier Charlotte Schjeldsøe i Sem & Johnsen.

Er du på flyttefot til noe større, og har kontaktet banken for å få et lånetilsagn? Da har kanskje banken krevd å få sende en eiendomsmegler for å gjøre en verdivurdering … og det er ikke snakk om en hvilken som helst eiendomsmegler, banken vil sende en som jobber i bankens egen meglerkjede.

Slik var det ikke for bare få år siden. Da kunne du sende verdivurderingen fra en hvilken som helst megler til banken, som så behandlet din lånesøknad utfra denne. Nå er det blitt vanlig at bankene som eier meglerkjeder ønsker en verdivurdering fra en av sine egne meglere, uansett om du allerede har en verdivurdering fra en annen megler.

2018-rapporten «Pengestrømmer i markedet for boligtransaksjoner», som analysebyrået Oslo Economics har laget på oppdrag fra Huseiernes Landsforbund, omhandler problematikken rundt bankeide meglerkjeder. Huseiernes Landsforbund konkluderer med at «bankers eierskap over de største meglerforetakene (…) tyder likevel på at det finnes sterke forbindelser mellom de profesjonelle aktørene i markedet, og skaper usikkerhet om meglers uavhengighet.»

- Når meglerforetakene i stor grad også eies av bankene som yter kreditt til boligkjøperne, oppstår det muligheter for kryssubsidiering og overprising/underprising av meglertjenester samt ulovlig markedsvridende kobling av meglings- og finansieringstjenester, kommenterer spesialrådgiver Tor Dølvik i Transparency Norge til Hus & Bolig, Huseiernes Landsforbunds medlemsblad.

- Vi mener at det er uheldig at bankene krever en verdivurdering fra egen meglerkjede for å behandle en lånesøknad, sier Charlotte Schjeldsøe, partner og eiendomsmegler hos Sem & Johnsen.

- Det kan gi inntrykk av at man må velge bankens egne meglere dersom man skal få innvilget søknad om boliglån og mellomfinansiering, og kunden kan føle seg presset til å inngå en avtale med en megler hun egentlig ikke ønsker å samarbeide med. Men banken kan ikke legge føringer på hvilken megler man velger selv om man ønsker et låneforhold. Man står selvsagt helt fritt til å velge megler selv. Det hender vi får telefoner fra boligselgere som lurer om det er regler rundt dette, siden banken deres har sagt at de vil sende sin egen megler, enda det allerede foreligger en fersk verdivurdering fra oss i lånesøknaden.

- Når bankene opererer som dette oppleves det ikke som om man har fritt meglervalg, sier Schjeldsøe.

For å få et lånetilsagn i banken, kreves det at en autorisert eiendomsmegler har foretatt en verdivurdering eller utarbeidet en e-takst (som er mer omfattende enn en verdivurdering), og at denne ikke er eldre enn tre måneder.

- Hadde bankene som eier meglerkjeder enda sagt at de krevde to verdivurderinger fra to ulike meglere, og det var opp til boligselger å bestemme hvilke, hadde det vært en annen sak. Men når det kreves verdivurdering fra bankens egen megler, oppfattes det fort som om den eneste grunnen til dette kravet er at banken ikke bare ønsker å få boligselgeren som lånekunde, men også vil ha salgsoppdraget, sier Schjeldsøe.


Huseiernes Landsforbund er i sin rapport også opptatt av hvordan situasjonen er når man starter i andre enden, og kontakter en megler for å få en verdivurdering før man kontakter banken om nytt lån. Hvis megleren kommer fra en bankeid meglerkjede, kobles gjerne banken inn.

Hus & Bolig skriver at Finanstilsynet i 2016 måtte gå ut og minne om at det er i strid med god forretningsskikk dersom bankene setter som vilkår for lån at låntaker bruker bankens eget meglerforetak. Hus & Bolig skriver at de har fått flere tips om at dette i praksis foregår likevel.

Ifølge Hus & Bolig ga nye boliglånskunder bare i løpet av 2016 norske banker en samlet inntekt på 6,5 mrd. kr. Huseiernes Landsforbund skriver: «Bankene vil altså ha stor interesse av å få tak i boliglånskunder. Megleren vil i en slik posisjon lett bli bankens bindeledd til kundene. Megler har ikke lov til å motta penger for å formidle boliglån til sine kunder, men innad i samme konsern spiller det ingen rolle hvor marginene hentes inn. Bankene kan dermed øke sin inntjening ved å benytte meglernes eksponering til salg av låneprodukter.»

- Dersom dette er tilfelle er det ikke bra. En boligselger skal føle seg trygg på at megleren opptrer uavhengig, sier Schjeldsøe.

- Hva er dine råd til en boligselger i forhold til dette?

- Vær oppmerksom på koblingen mellom enkelte meglerkjeder og bankene som eier dem. Dersom banken insisterer på å sende en av sine egne meglere for en verdivurdering, så husk at det ikke betyr at du må velge deres megler. Ikke la banken legge føringer for hvordan du skal selge boligen din, du har full rett til å velge den megleren du mener er best for jobben.