Hvorfor velge Sem & Johnsen Eiendomsmegling

Sem & Johnsen Eiendomsmegling er ledende innen eiendomsmegling av de mest attraktive eiendommene i Oslo og Bærum. Etter 40 år i bransjen har vi fått et stort nettverk av boligkjøpere og profesjonelle aktører. I tillegg til den tradisjonelle markedsføringen ved boligsalg, finner vi interessenter gjennom dette nettverket.

Målet vårt er å bli et naturlig førstevalg for deg som skal selge bolig. Når du skal selge boligen din, vil vår profesjonelle presentasjon av eiendommen og veiledningen i salgsprosessen gi deg en trygghet og merverdi hele veien. Du vil oppleve at vi er serviceinnstilte, har en høy grad av fagkunnskap og er nøyaktige i alle faser fra oppstart til boligen er solgt og transaksjoner er gjennomført.

Vi omsetter totalt 2500 boliger i året. Sem & Johnsen Eiendomsmegling selger boliger utenom det vanlige, og porteføljen vår består først og fremst av boliger i mellom- og høyprissegmentet i Oslo vest og Bærum øst. I tillegg til dette formidler vi også attraktive eiendommer i andre deler av Oslo, fritidseiendommer på fjellet og ved sjøen, samt utviklings- og næringseiendommer for og til profesjonelle aktører. Vi er en fremtidsorientert bedrift, som satser tungt på moderne systemer, markedsføring, og kontinuerlig kompetanseheving innen faget så vel som salgskunnskap og ferdigheter.

Vi jobber for at du skal bli så fornøyd med vår innsats og leveranse, at du vil kontakte oss også neste gang du skal selge boligen din, og at du trygt vil anbefale oss til dine venner. Opinion har gjentatte ganger gjort markedsundersøkelser for Aftenposten der Sem & Johnsen Eiendomsmegling er det meglerhuset markedet har best inntrykk av. Denne posisjonen er vi svært stolt over, og vi legger mye arbeid i å vise oss tilliten verdig.