Hvorfor det kan være lurt å signere en samboeravtale

En samboeravtale fordeler eiendeler og verdier mellom partene, noe som både gjør økonomien i samboerskapet mer oversiktelig og et potensielt fremtidig brudd enklere.

Det er en milepæl i ethvert forhold å kjøpe bolig sammen, og det bør feires. Men etterhvert lønner det seg å få på plass en samboeravtale som vil beskytte begge. En samboeravtale er et signert dokument som fordeler verdier, eiendeler og økonomiske bidrag mellom partene slik at dette er avklart ved et eventuelt brudd. Avtalen vil gjøre samboerskapet mer oversiktlig for begge parter, og vil minimere konflikter om man skulle ende opp med å skille lag. Et samlivsbrudd er vondt nok uten at man skal krangle om hvem som skal ha tv-en.

- Når man er lykkelige sammen, er det vondt å planlegge for en dag man kanskje vil skille lag. Likevel er det slik at mange forhold tar slutt, og om den dagen kommer, kan fordelingen av verdier bli emosjonell og vanskelig, forteller Caroline S. Stensrød i Sem & Johnsen.


Brudd kan gjøre rettferdig fordeling utfordrende

Om man en dag vil skille lag, vil en klar fordeling av verdier gjøre prosessen enklere, om ikke helt smertefri. Når man er lykkelige sammen, er det også lettere å få til en rettferdig fordeling av eiendeler og verdier. Etter et brudd er det ikke unormalt å ønske å verne om seg selv og egne interesser på bekostning av den andre parten. For å legge til rette for en mest mulig rettferdig og smertefri fordeling, er det viktig å få oversikt over økonomiske bidrag og verdier mens man fortsatt ønsker hverandre det beste.


Dette burde være med i avtalen

Samboeravtalen avklarer økonomiske forhold mellom partene. Den må derfor, naturlig nok, inneholde en grundig og oppdatert oversikt over verdier, gjeld og eiendeler. Oversikten fordeler slik gjeld og verdier mellom dere, og forsørger at det du tok med inn i samboerskapet, blir med ut igjen.

  • Eierandel i boligen: Hvor mye man eier av boligen, må føres opp. Om dere bidrar ulikt i kjøpet av bolig, skal prosentandeler presiseres.
  • Gjeld: På samme måte som man oppgir hvor mye hver part eier, burde avtalen inneholde hvor mye av gjeld hver er ansvarlig for.
  • Forsikring: Hvem er ansvarlig for forsikring?
  • Inventarliste: Dette er en oversikt over eiendeler og hvem som eier hva. Husk at denne mest sannsynlig må oppdateres jevnlig etterhvert som man kjøper og eier mer sammen.
  • Fordeling ved brudd: Avtalene burde inneholde forhåndsbestemt fordeling av eiendeler og verdier ved brudd. Man kan for eksempel bli enig om at dersom man ikke blir enige om hvem som får hva, skal eiendelene selges og summen fordeles likt.

Man finner mange gode maler til samboeravtaler på nett. Det er ingen offisielle krav til utforming, men begge bør undertegne før kopier fordeles mellom dere og en tredje person.

Man har færre juridiske rettigheter som samboer

Som samboer har man færre rettigheter i juridisk forstand sammenlignet med en ektefelle. Samboerskap er en stadig mer populær samlivsform, men anerkjennes ikke på lik linje i lov som ekteskap. Ektefellers arverett har for eksempel vært lovestet og fastlagt lenge, men samboers arverett er et nyere fenomen.

Om man vil sikre seg at samboer ikke sitter igjen uten noen ting hvis man skulle falle fra, anbefales det å opprette et gjensidig testament. Dette er et testament skrevet sammen av to personer, og som går ut på at man skal arve av hverandre. Det er imidlertid viktig å huske på at testamentet ikke opphører automatisk om dere går fra hverandre. Testamentet må tilbakekalles dersom det ikke skal fortsette å gjelde.