Hvordan deler du opp tomten din?

Lurer du på hvordan du deler opp tomten din, og hva som er forskjellen på fradeling og seksjonering? Her forklarer vi forskjellen og hvordan du går frem steg for steg.

Fradeling av eiendom er et komplisert tema, og dette er ikke en uttømmende guide. Den gir deg imidlertid litt forståelse for hvordan det går for seg, og skulle du ha noen spørsmål, bistår vi i Sem & Johnsen gjerne.

- Det finnes hovedsakelig to måter å dele opp en eiendom på: seksjonering og fradeling, forteller Simon Skjeldal Andresen, eiendomsmegler i Sem & Johnsen. Fradeling av eiendom vil si at en ny eiendom blir til ved at man skiller ut en del av en eksisterende tomt. Denne delen blir så til en eller flere nye eiendommer. Seksjonering brukes når en eiendom deles opp i flere eierseksjoner slik at flere får enerett til hver sin seksjon eller enhet. Ved fradeling av eiendom er ikke den nye eiendommen tilknyttet den gamle, mens ved seksjonering opprettes det et eierseksjonssameie mellom enhetene. Dette betyr at eierne eier eiendommen sammen, men har enerett til å bruke hver sin seksjon.

Men hvordan foregår seksjonering og fradeling av eiendom, og hvordan går man frem?

Fradeling av eiendom: steg for steg

Første steg, dersom du ønsker å fradele eiendommen din, er å kontakte kommunen for å søke tillatelse. Søknaden skal vanligvis bestå av nabovarsel, kart, følgebrev og søknadsskjema, men dette kan variere noe fra kommune til kommune, og du bør kontakte kommunen for veiledning dersom du går med tanker om fradeling. Hvor lett det er å få søknaden godkjent, for seksjonering så vel som fradeling, kan variere betydelig. - I Bærum er det for eksempel utfordrende ettersom kommunen anser seksjonering som en måte å omgå arealkrav, mens det er enklere å få søknaden godkjent i Oslo, forteller Skjeldal Andresen. Blir søknaden godkjent, vil kommunen foreta en matrikulering. En matrikulering vil si å føre en ny matrikkelenhet inn i matrikkelen, eller med andre ord; at en ny eiendom måles opp, får et nytt gårds- og bruksnummer og registreres i Norges offisielle eiendomsregister, matrikkelen.

Det er gjerne et gebyr å betale for denne tjenesten - se din kommunes gebyrregulativ for å finne ut hvor mye du må betale. Hvor mye du betaler avhenger også av hva du kan føre opp. - I Bærum trenger du minimum 800 kvadratmeter for en enebolig og 1400 kvadratmeter for en tomannsbolig, sier Skjeldal Andresen. Derfor kan det være store forskjeller for tomter rett under eller rett over 1400 kvadratmeter.

- For at fradelingen av eiendommen skal kunne gjennomføres, stilles det en rekke krav, understreker Skjeldal Andresen. Eiendommen må ikke komme i konflikt med kommunens areal- og reguleringsplan, eller andre utbyggingsplaner. Disse planene setter føringer for hvordan ulike områder i kommunen kan benyttes og bebygges. Du må tenke på ting som adkomst, vann, avløp og utnyttelsesgrad. Når du fradeler en eiendom, må både den eksisterende eiendommen som det fradeles fra og den nye møte kravene til areal- og reguleringsplaner. Det stilles strengere krav til fradeling av eiendom enn til seksjonering, og seksjonering kan i flere tilfeller være en enklere løsning.

Eierskap og heftelser overføres til den nye eiendommen

Alle tinglyste heftelser og servitutter vil følge med over til den nye eiendommens grunnboksblad ved fradeling av eiendom. Om du ønsker at den nye tomten skal være fri for heftelser, må du begjære sletting. Eieren forblir også den samme ved fradeling av eiendom. Dersom eiendommen skal få en ny eier, må dette tinglyses.

Hva er viktigst å huske på?

Alt dette er unektelig komplisert. Så hva er egentlig det viktigste å tenke på dersom du ønsker å fradele eiendommen din?

  • Er tomten din stor nok for fradeling?
  • Møter den krav om tilgang til offentlig vei, vann og avløp?
  • Har du satt deg inn i hva søknad om fradeling krever i din kommune?
  • Trenger du å endre eierskap eller fjerne eventuelle heftelser fra den originale eiendommen, som ikke skal overføres til den nye?
  • Har du sjekket hvor mye gebyret er i din kommune?