Hva koster det deg å selge boligen din?

Historisk har meglerbransjen vært notorisk lite transparente om sine prismodeller, og for deg som forbruker er det ikke lett å få oversikt.

Provisjon, visningshonorar, oppstartsgebyr, markedspakke, utlegg og oppgjørsgebyr er bare noen av begrepene som brukes og som sammenlagt utgjør totalprisen du skal betale. Når meglerne ofte bruker forskjellige begreper for de samme produktene, gjør de det ikke akkurat enkelt å få oversikt og å sammenligne. Pærer og epler kan aldri bli like.

Pilen peker til en viss grad i riktig retning, men som bransje må vi nok likevel erkjenne at vi har en vei å gå før vi kan slå oss på brystet og proklamere full gjennomsiktighet til gode for forbruker. Her følger et lite bidrag på den veien.

Mang en boligselger har opplevd å holde serieaudition for det ene meglerhuset etter det andre, med mål om å oppnå en best og billigst mulig avtale. At markedet er konkurransedrevet er i og for seg ingen hemsko, men i hvilken grad konkurrerer vi meglere egentlig på pris? Ganske liten, i følge vår ferskeste oversikt.

Etter at den lovbestemte provisjonssatsen på to og en halv prosent forsvant for rundt tredve år siden, har meglere fått kunne konkurrere også på pris. Det er bra! Uansett hvor kompliserte prismodellene er, har markedet en tendens til å styre seg selv, både ut fra egne utgiftsposter og konkurrentenes nivå. Eiendomsmeglerbransjen er intet unntak.

Vår foreløpige fasit, etter å ha studert over 700 boliger som er lagt ut for salg i januar og februar med lupe er slående enkel: Eiendomsmeglere i Oslo og omegn tar én prosent provisjon i snitt, og ingen skiller seg nevneverdig ut. Det samme gjelder for øvrige kostnader. Så da er det vel bare å avlyse alle kaffekoppene du hadde planlagt med potensielle meglerkandidater, eller?

Hvis du er opptatt av å betale megler minst mulig, er svaret kanskje ja – noen er åpenbart villige til å justere seg ned med noen tusenlapper. Hvis du derimot ønsker den beste relasjonen, opplevelsen og kjemien med megler, bør du la invitasjonene stå. Når prisen stort sett er den samme, er det andre faktorer du kan vurdere for å oppnå et best mulig salg.

Tilbake til komponentene – hva er markedspris og hva betaler du egentlig for? Her er en destillert versjon av medianprisen (den vanligste prisen man betaler) på produktene:

 • Provisjon

  Betaling for selve jobben, altså tidenmegler bruker på å gjennomføre salget for deg. Den klart vanligste modellen er provisjon av salgssummen. Alternativet til prosentvis provisjon er timepris. Den ligger normalt på mellom kroner 2 og 3.000,- pr time, og et salg tar normalt 60–80 timer. Svært få velger sistnevnte, og noe av forklaringen er at de færreste av meglerene tilbyr “no cure no pay” når de jobber på timepris, noe som er vanlig å tilby ved en avtale om prosentvis provisjon.

  Medianpris: 1%


 • Oppstartsgebyr

  Dekker meglers systemkostnader ved igangsetting av oppdraget, som for eksempel lisenser og kostnader til materiell, samt noe fortjeneste til megler.

  Medianpris: Kr 14.900,-


 • Markedspakke

  Inkluderer ofte digital markedsføring i sosiale medier, annonsering på meglersnettsider og finn.no, samt noe fortjeneste til megler.

  Medianpris: Kr 19.900,-


 • Visninger

  Er ikke arbeidet med visninger inkludert i den prosentvise provisjonen, spør du kanskje? Kanskje den burde være det, men det er bransjestandard å betale for disse i tillegg. Prisen defineres normalt “per visning”, som ofte er en time. I prisen ligger forberedelser, transport, og tiden selve gjennomføringen tar (normalt 30 min før og 30 min etter).

  Medianpris: 2.900,- per visning.


 • Oppgjørsgebyr

  Når boligen er solgt skal det økonomiske oppgjøret gjennomføres på en trygg og sikker måte. Noen meglere har egen oppgjørsavdeling internt, og andre kontraherer oppgjørene til et foretak som har dette som spesialitet. Uansett er det normalt å betale for dette, som i tidligere tider ofte var inkludert i provisjonen.

  Medianpris: Kr 6.900,-


 • Utlegg

  Megler innhenter på dine vegne nødvendige opplysninger knyttet til gjennomføring av salget. Dette kan være opplysninger fra forretningsfører, kart, utskrift av grunnboken o.l. Megler har ingen fortjeneste på disse, og omfanget og kostnadene varierer med boligtype og område. Prisen på dette er rene utlegg, og varierer ikke mellom meglerne.

  Typisk pris: kr 5–10.000,-


 • Eksterne leverandører

  I tillegg til alt nevnt over, er det normalt behov for tilstandsrapport, fotografering, stylingtjenester og eventuell trykking av visningsmateriell.

  Kostnader her kan variere fra få tusenlapper til mange avhengig av boligens størrelse og behov for tjenester, men megler har ingen fortjeneste her og man kan legge til grunn at megler anbefaler den leverandøren/tjenesten som gir best verdi for pengene for deg som forbruker.

For salg av en bolig til syv millioner, ender følgelig totalkostnadene før utgifter til eksterne leverandører på et sted mellom 100.000–150.000 kroner. Dyrt, vil mange kanskje tenke, men målt mot resten av verden koster det faktisk bare rundt en tredjedel å selge bolig i Norge sammenliknet med andre land i Europa.

Legger vi til at gjennomsnittsinntekten til norske eiendomsmeglere ligger rett i overkant av 600.000,- i året, at kravet til utdanning er høyt og at de jobber til alle døgnets tider og årets dager, kan det nok hende at nivået er akseptabelt likevel.

At det koster det det koster er nå en ting – det gjør alt. Men hvorfor skal ikke du som forbruker kunne finne en oversikt enkelt på nett? I et konkurransedrevet marked har det nok sittet langt inne for mange å vise kortene sine så åpent. I tillegg har du jokeren at det å ta meglervalget basert kun på pris på nett gjør det vanskelig å differensiere seg, i et marked hvor det faktisk er gode og mindre gode meglere.

Det er først når du får megler på besøk hjem i stuen din at du best kan vurdere om han eller hun er den rette til å gjøre jobben for deg.

I Sem & Johnsen utfordrer vi gjerne både oss selv og andre på økt transparens, og svarer egen utfordring med åpenhet fremfor hemmelighold. Dette er kortene vi spiller med, åpne og ufiltrerte. Vi tror majoriteten av meglere der ute vil kjenne seg igjen i modellen som skisseres.

Vi håper og tror at vi som bransje snart kan tilby deg som forbruker en enklere og åpnere prismodell, i tillegg til at vi blir valgt fordi vi fortjener det – til den prisen du mener vi er verdt.