Du er tøff om du kjøper bolig nå

Det store flertallet av boligkjøpere sitter nå på gjerdet og venter på at markedet skal nå et slags bunnpunkt før de legger inn støtet for å realisere boligdrømmen. Men er det noe lurt?

Det er ingen tvil om at boligmarkedet har fått seg en aldri så liten nesestyver etter noen år med markant oppgang.

Det er lett å bli historieløs når Eiendom Norge presenterer forrige måneds negative prisutvikling. Et par prosents nedgang kan rett og slett virke avskrekkende for mange – uansett hvilken side av bordet du sitter på. Da kan det være greit å løfte blikket et lite hakk, fordi dagens tilstand i boligmarkedet faktisk kan være en mulighet fremfor en utfordring.

Hvis du er av dem som venter på statistikken som sier «nå har prisene nådd bunnen», er det stor risiko for at du sparer deg til fant. Statistikk er nemlig etterpåklokskap, og verden har ofte gått videre når den foreligger. Det er markedet selv som bestemmer når bølgen snur og sikter oppover igjen – venter du for lenge risikerer du å ri den helt til banken sier nei.

Vi mennesker har en tendens til å tro at fremtidens utvikling alltid vil være en forsterkning av dagens situasjon. Når optimismen snur til pessimisme, tror de fleste at morgendagen bare vil bli verre. Dersom boligmarkedet kun hadde vært matematikk, ville kurven snudd når flertallet endret fremtidssynet, eller når prisene når et punkt som de fleste opplever som gunstig. Det er bare et problem: Markedets aller viktigste driver er…. ta-tra-ta: Ikke renten; den er bare nest viktigst. Den klart viktigste driveren er behovet for en ny bolig. Hva skaper dette behovet? Fødsler, skilsmisse, ekteskap, utroskap, latskap, tiltakslyst, dødsfall. Listen kunne vært mye lengre, men du tar poenget nå. Vi mennesker er mennesker, og det vi gjør skaper endringer i behovene vi har for bolig.

Når markedet snur, stopper aktiviteten i boligmarkedet. Men den menneskelige aktiviteten stopper ikke. Den skaper et vakuum, som tvinger aktiviteten i gang igjen – lenge før boligprisene har falt nok til at folk oppfatter at det er blitt «billig». Det skjer før du tror. Muligheten ligger i apatiens øye – og her er vi akkurat nå.

Her ser du en enkel illustrasjon som viser hvor vi er, og hvor lite dette punktet med mulighet er i et perspektiv på et helt kriseforløp:

Av illustrasjonen kan du se at en betydelig del av «krisen» faktisk er tilbakelagt, altså på det tidspunktet folk flest konstaterer at det er en krise. Vi merket at «noen skrudde av kokeplaten» allerede i juni/juli, og dagens utvikling er helt som vi har forventet.

Kan vi derfor garantere at markedet ikke går videre ned? Nei, dessverre. Da hadde vi vært et helt annet type meglerhus. Men for de fire «krisene» boligmarkedet har vært igjennom i de siste to tiårene, og for krisene man bare har hørt om fra krigen og frem til dette årtusenet, så har det alltid vært slik.

Så blir det opp til deg. Benytt anledningen og kjøp mens utvalget er stort og du har mulighet til å forhandle med møre boligselgere. Eller ta sjansen på å bli en av dem som jakter bolig i flokk når fellesskapet etterhvert har bestemt seg for at markedet er friskmeldt.

Valget er ditt!