Drømmen om balkong

Bygger du en balkong, kan du forvente verdiøkning på boligen, og i tillegg vil du få en deilig balkong du kan nyte i mange år frem.

Når du skal selge bolig, er meglere generelt enige i at balkong, peis, parkering og heis er ting kjøpere er glad i og er villige til å betale ekstra for. Én eller flere av disse vil gi deg høyere pris ved salg.

Bygger du en balkong, vil du derfor kunne nyte en god verdiøkning sammen med de andre godene en balkong medfører. - Da kan du nyte den fargerike høsten og de andre vakre årstidene fra din skjønne nye balkong, og godte deg med den viten at boligen din har steget i verdi, forteller Thomas Lerstadgrind, eiendomsmegler i Sem & Johnsen.

Kan du forskjellen på balkong, veranda og terrasse?

Aller først, la oss få det klart akkurat hva en balkong er. Mange blander nemlig balkong, veranda, altan og terrasse sammen - dette gjelder særlig balkong og veranda, men disse er ulike bebyggelser med tilhørende ulike regler og fremgangsmåter.


Terrasse er enkel å separere fra de andre da ordet har en innebygd huskeregel: terra er det latinske ordet for jord, og terrasser er alltid tilknyttet bakkeplan. Verandaer og balkonger er tilnærmet like, men med en viktig forskjell - balkonger henger fritt på veggen i motsetning til verandaer, og er aldri understøttet. Verandaer er underbygd og kan også ha tak. De er gjerne tilkoblet stuen eller en trapp ned til hagen.

Altan er et mindre kjent begrep, men forveksles ofte med veranda: En altan er uteplass i høyden, og kan være understøttet av et tilbygg eller søyler, men har aldri tak. Til slutt har vi takterrasse, hvor terrasse brukes litt liberalt med tanke på at et tak ikke akkurat er tilknyttet bakkeplan. Et mer korrekt begrep ville vært takaltan, men bruk av takterrasse har etablert såpass seg i dagligtale at takaltan blir forvirrende for de fleste.

Søknadsplikt

Når du vurderer å bygge en balkong på eksisterende bolig, er det en del forarbeid som må gjøres. Det aller første du burde gjøre er å sjekke hvorvidt kommunal reguleringsplan kommer i konflikt med balkongen. Bor du i et verneverdig bygg eller område, kan det bestemme hvorvidt du kan bygge balkong.

Uansett hvordan eiendommen din reguleres, blir du nødt til å søke: Bygging av balkong er alltid søknadspliktig. Balkonger, i motsetning til verandaer, terrasser og altaner, er ikke understøttet. De medfører et inngrep i bærende struktur, noe som utløser søknadsplikt. Bygging av balkong tilsvarer også en vesentlig fasadeendring, noe som også er søknadspliktig.

Det er videre behov for en ansvarlig søker - dette vil si at du trenger en fagperson, vanligvis en arkitekt, til å stå ansvarlig for prosjektet og til å sende inn søknaden. En byggmester kan også gjøre det, men det kan være vanskelig å finne en som er villig til å bruke tiden sin på dette, med med mindre det er snakk om en større bedrift.

Prisfaktorer

Størrelsen på balkongen du ønsker deg vil naturligvis virke inn på den endelig prisen. Til selve balkongen vil det vanligvis påløpe kostnader knyttet til prosjektering, rekkverk, balkongdør(er), gulvbelegg og eventuelle ønsker du måtte ha. Skal du bygge flere balkonger, for eksempel for et borettslag eller et sameie, kan det godt være at du får rabatt per balkong avhengig av blant annet hvor mange du skal bygge og typen balkong.

I mange tilfeller kan investeringen gi betydelig gevinst ved salg. - Det kan være store variasjoner på hvor stor verdiøkning en ny balkong kan medføre. Verdiøkningen vil være avhengig av ting som størrelsen på balkongen, solforhold, hvilken etasje man bor i, utsikt og beliggenhet. Derfor kan det være en økning på alt i fra 200 000 til 1 000 000 kroner, forteller Thomas.